Tornion Hirvikoirayhdistyksen toimintaa tukemassa

Lantmännen Agro - T Junes Oy

Suomalainen maatalousalan yritys. Tarjoamme parhaat asiantuntijapalvelut, tuotantopanokset sekä uudet teknologiat erilaisten tilojen tarpeisiin. Tuotamme kestäviä ratkaisuja yhdessä myös yhteistyökumppaneiden sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Asiakkaitamme ovat mm. maa- ja metsätalousyrittäjät, koneurakoitsijat, hevosalan ammattilaiset sekä harrastajat.

Vaaran Metsä Oy

Vaaran Metsä Oy on Veljekset Vaaran Oy:n puunhankintayhtiö Etelä-Lapin alueella. Hankimme sahalaitoksellemme raaka-ainetta puunjalostusta varten. Tarjoamme metsänomistajille kattavat puukauppaan ja metsänhoitoon liittyvät palvelut. Meille on tärkeää, että alueemme metsiä hoidetaan kestävästi ja tuleville sukupolville turvataan hyvä elinympäristö.

Elplan Finland Oy

Joustava yhteistyö ja asiakaslähtöinen suunnittelu on perusta laadukkaalle sähkösuunnittelulle.Tarjoamme kustannustehokasta ja käytännön läheistä sähkösuunnittelua laadusta tinkimättä uudis- ja saneerauskohteisiin.

Alatornion Metsästysseura ry

Alatornion Metsästysseura on perustettu vuonna 1954. Jäsenmäärältään Alatornion Metsästysseura on suuri metsästysseura. Metsästysmaita seuralla on kaikkiaan n. 35 000 hehtaaria.

Karungin Erämiehet ry

Karungin Erämiehet ry:n perustava kokous pidettiin 25. pnä elokuuta 1950. Seura rekisteröitiin huhtikuussa 1952. Seuran toiminta-alue on lähes kokonaan yksityismailla. Riistanhoitotyö kuuluu seuran avaintehtäviin.

Tornionseudun metsästysseura ry

Tornionseudun Metsästysseuran historia katsotaan alkaneen 1906 - 1907 voimaliiton perustamisen aikoihin. Perustava kokous pidettiin Suojeluskunnan talossa joulukuun 14. päivänä 1937. Yhdistysrekisteriin merkittiin 17.1.1938.

Vojakkalan Erä ry

On Yli- ja Alavojakkalan kyliin kuuluvien maa- ja vesialueiden omistajien toivomuksesta v. 1977 perustettu metsästysseura. Toimialueen maanomistajat ja asukkaat voivat vaikuttaa alueen metsästykseen ja riistanhoitoon.