Yhdistyksen jäseneksi pääsevät vuosikokouksen säätämän jäsen- ja liittymismaksun suoritettuaan hyvämaineiset yksityiset henkilöt, jotka johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain. Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä.

Ainaisjäsenten kertasuoritteinen jäsenmaksu on vuosijäsenmaksu 10-kertaisena. Kertasuoritteisen jäsenmaksun maksaneelta ainaisjäseneltä ei enää peritä jäsenmaksua.

Lue myös alla olevat yhdistyksen säännöt. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat liittyä yhdistykseen, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Jäsenyys

Jäsenyys perustuu yhdistyksen sääntöihin ja ehtoihin
20/vuosi

Vuosijäsen

 • Oikeuttaa jäsenyyteen 1 vuodeksi
 • Jäsenyys voimassa kalenterivuoden
  loppuun riippumatta maksuhetkestä
Klikkaa tästä
200/ikuinen

Ainaisjäsen

 • Sisältyy ikuinen jäsenyys
 • Yhdistyksen sääntöjä noudattaessa
  jäsenyys on ikuinen
Klikkaa tästä
Diili/vuosi

Yritysyhteistyö

 • Tukee yhdistystä lahjoituksilla
 • Yritys tukee taloudellisesti ja saa
  näkyyvyyttä yhdistyksessä
Ota Yhteyttä

Yhdistyksen säännöt

Tornion Hirvikoirayhdistys ry:n voimassa olevat säännöt

Yhdistyksen nimi on Tornion Hirvikoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Tornion kaupunki Lapin läänissä.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Lapin Kennelpiiri ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin rotujärjestöihin.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten hirvikoirienkasvatusta, jalostusta ja toimia harrastajien yhdyssiteenä Lapin kennelpiirin alueella. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille....

Tornion Hirvikoirayhdistyksen toiminnassa mukana

Alatornion Metsästysseura ry

Alatornion Metsästysseura on perustettu vuonna 1954. Jäsenmäärältään Alatornion Metsästysseura on suuri metsästysseura. Metsästysmaita seuralla on kaikkiaan n. 35 000 hehtaaria.

Karungin Erämiehet ry

Karungin Erämiehet ry:n perustava kokous pidettiin 25. pnä elokuuta 1950. Seura rekisteröitiin huhtikuussa 1952. Seuran toiminta-alue on lähes kokonaan yksityismailla. Riistanhoitotyö kuuluu seuran avaintehtäviin.

Tornionseudun metsästysseura ry

Tornionseudun Metsästysseuran historia katsotaan alkaneen 1906 - 1907 voimaliiton perustamisen aikoihin. Perustava kokous pidettiin Suojeluskunnan talossa joulukuun 14. päivänä 1937. Yhdistysrekisteriin merkittiin 17.1.1938.

Vojakkalan Erä ry

On Yli- ja Alavojakkalan kyliin kuuluvien maa- ja vesialueiden omistajien toivomuksesta v. 1977 perustettu metsästysseura. Toimialueen maanomistajat ja asukkaat voivat vaikuttaa alueen metsästykseen ja riistanhoitoon.